Välkommen till en sida som ska handla om allt som rör bygg och renoveringar. Vi vill ta ett helhetsgrepp om dessa frågor och ge dig som läsare svar på vad du kan förvänta dig av ett framtida projekt. Vi ska hjälpa dig att hitta en balans i vad du kan göra på egen hand – och när du kommer att tjäna på att ta professionell hjälp. Utöver det kommer allmänna tips, tankar och ideér att varvas med olika guider om hur du ska ta dig an ett byggprojekt. Välkommen!


Fasadrenovering

En fasadrenovering är en viktig del av underhållet av villor och fastigheter. Man kan renovera de flesta fasader och beroende på vilken sådan det handlar om så blir också behovet av professionell hjälp viktig- eller mindre viktig.

Ser man till träfasader så kan man som privatperson ofta genomföra en mindre fasadrenovering på egen hand. Även om det tar tid att skrapa, spackla och måla så är det fullt genomförbart om man ger sig själv bästa möjliga förutsättningar.

En fasadrenovering i Stockholm av exempelvis puts eller tegel bör lämnas över i professionella händer. Särskilt om det handlar om puts och där är även rådet att en professionell översyn någon gång vartannat år kan vara bra. Genom detta kan man slippa se att mindre sprickor förvandlas till att att större sjok lossnar. Detta sparar man både pengar på och där man samtidigt också håller villans skönhet intakt.

Golvslipning

Golvslipning är ett väldigt bra alternativ för dig som tycker att dina golv förlorat sin utstrålning eller där det, helt enkelt, är nött och slitet. För många så innebär detta att man byter golv. Det kostar mycket pengar och det är ett stort projekt. En golvslipning i Stockholm är betydligt billigare och tenderar även, i många fall, att ge ett bättre resultat.

Det fina med ett äldre golv är nämligen att det satt sig och hunnit utveckla en egen personlighet. Genom en golvslipning så tas det förfulande, övre lagret bot och skönheten plockas fram igen. Den förstärks även genom den ytbehandling som sker efteråt.

Vid en golvslipning – som idag kan ske dammfri – så är du berättigad att använda rot-avdraget. Det gör att professionell hjälp blir billigare. Rådet är att du väljer det alternativet: att slipa golven på egen hand är svårt och risken för kostsamma misstag lite för stora.

Badrumsrenovering

Dags för en badrumsrenovering? Få rum i de svenska hemmen är lika högt upp på prioriteringslistan över renoveringar som badrummet. Detta av flera skäl. Dels så säger ett nytt badrum väldigt mycket om de som bor i bostaden – det ger en lyx som spiller över på övriga rum i hemmet. Dels så handlar det även om en frizon.

Idag behöver vi platser för att varva ner: ett badrum är en sådan där vi kan vara ifred och ladda våra batterier. En badrumsrenovering i Stockholm är emellertid ett komplext projekt där vatten, el och fukt finns: detta medför risker.

Rådet är att man tar professionell hjälp och gärna enligt totalentreprenad där en- och samma firma sköter allt från dragning av vatten, installationer, läggning av kakel- och klinkers samt allt annat. Saknar man kunskaper så finns en uppenbar risk i att göra fel – något som kan innebära höga kostnader i framtiden då felen väl upptäcks.

Målare

Det finns många fördelar med att anlita en målare snarare än att själv ge sig i kast med att måla om eller exempelvis tapetsera. Det färdiga resultatet är den största fördelen. Du får, helt enkelt, ett bättre sådant om du väljer att anlita en målare i Stockholm. Detta oavsett vad som ska målas.

Handlar det om att måla om en fasad så blir vikten av professionell hjälp än viktigare. Där kan det handla om att livslängden på arbetet förlängs med flera, flera år. Där blir en målare ofta en ren investering. Även vid målning rent interiört så finns emellertid fördelar.

Många glömmer bort vilken tid det tar att måla om och, framförallt, vilket förarbete som krävs. Privatpersoner som målar på egen hand tenderar att disponera arbetstiden fel: man lägger 80% av tiden på att måla. En målare gör tvärtom: 80% av tiden läggs på det trista förarbetet med att slipa, spackla, tvätta och täcka för. Det gör att det färdiga resultatet både blir snyggt och hållbart. Ska du måla på egen hand så måla som en målare – fokus på grundjobbet!

Dränering

En dränering måste göras för att avleda vatten och fukt från husgrunden. Det handlar om ett ganska stort projekt som dessutom kommer med andra avigsidor där exempelvis tomten kommer att ta smällar. Detta som en följd av grävarbete och i form av spår från tunga maskiner. Dessutom så bär en dränering ofta en hög kostnad.

Men, det är en absolut nödvändighet för att slippa se huset drabbas av fuktskador eller av större mögelangrepp som kraftigt försämrar inomhusmiljön. Långtgående fuktangrepp kan även skada huskroppen och grunden så pass mycket att det hamnar bortom räddning.

Misstänker du fuktskador i källaren där exempelvis färg lossnar eller där du ser fläckar på väggarna? Kontakta ett dräneringsföretag i Stockholm för en undersökning. Det är inget problem att vänta ut.

Takläggare

Som villa- eller fastighetsägare så är en årlig kontakt med en takläggare något som kan anses som en investering. Hur klarade taket vintern? Genom en undersökning av en takläggare i Stockholm kan man få värdefull information som leder till bättre planering för framtida ingrepp. Man kan i och med detta börja bygga en buffert för att eventuellt – inom några år – byta ut taket. Även det bör då ske av en takläggare.

Ett tak som inte håller måttet är dels farligt – rasrisk – och dels också något som fullkomligt slukar pengar sett till rena energiförluster. Oavsett hur mycket du vrider upp dina element så kommer värmen ändå att försvinna ut genom det otäta taket. Av den anledningen så bör en takläggare anlitas för en mer grundlig besiktning.

Vintertid – då man sällan byter eller renoverar tak – så arbetar takläggare med ett annat viktigt underhåll. Detta i form av snöskottning där man säkrar både hus och människor från att fara illa.