Att stå inför en dränering, ett nybygge av ett hus eller en tillbyggnad kräver ofta markarbeten och vikten av dessa kan inte nog poängteras, Man har, helt enkelt, inte råd att misslyckas med detta. Markarbeten är det som sker som start på projektet och – om vi bortser och återkommer till dränering – så är detta något som alltså kräver god koncentration, vana samt rätt sorts verktyg. Vid markarbeten krävs det nämligen både traktorer för grävandet, det krävs padda för paddning och det krävs lastbilar för att forsla bort allting. 

I extrema fall kan det till och med krävas sprängning – detta om man exempelvis vid ett husbygge i Stockholm stöter på en större sten som inte går att flytta och som därför måste sprängas bort. Där är det – av naturliga skäl – absolut nödvändigt att kalla in extern hjälp och anledningen till att vi här nämnde Stockholm i vårt exempel beror på att det är där som flest nybyggnationer sker samt att det är där som det också finns flest företag som är verksamma och erbjuder sina tjänster inom markarbeten. Detta innebär att man som kund i Stockholm har både för- och nackdelar med att hitta ett lämpligt företag. 

Till fördelarna kan man direkt se en avgörande skillnad om man jämför Stockholm mot övriga delar av Sverige och detta är det rent ekonomiska; markarbeten blir ofta betydligt billigare där och detta går att spåra till de många företag som vi nämnde ovan. tack vare konkurrensen kan man här inför ett nybygge alltså begära in flera olika offerter ställa dessa mot varandra och sedan välja den billigaste. Eller? Nej, och här kommer vi in på nackdelarna gällande markarbeten och företag verksamma inom detta område i Stockholm. 

Det är tyvärr så att alla inte håller samma klass och att en del företag faktiskt visat sig vara väldigt dåliga; då dessa ofta också håller den lägsta prisklassen kan man direkt således ställa dessa åt sidan och välja något företag som ligger i mittenfållan i Stockholm. Det är billigt som det är och då du även får använda dig av ditt rot-avdrag så kan du dessutom inför markarbeten kapa halva arbetskostnaden också. 

Se till att göra det och fall inte för frestelsen att tjäna pengar genom att anlita en billig firma – det kommer att straffa sig i form av ett lutande hus som därefter kostar multum – om det ens är möjligt! – att korrigera. Använd ditt Rot-avdrag och se till att de markarbeten du står inför i Stockholm verkligen blir korrekt utförda. Smakar det; ja – då får det också lov att kosta lite grann också.

Dränering kan du göra på egen hand

Vi utelämnade dränering i texten ovanför då markarbeten rörande detta är något som du kan göra på egen hand, naturligtvis beroende på hur djupt du måste gräva för att nå grunden. Har du en liten grävskopa så är det dock inga problem; rekommenderas dock att du först konsulterar en lämplig och kunnig firma innan – i Stockholm brukar sådana gärna komma med god råd om hur du ska lösa grävandet på bästa sätt. I vissa fall kan du även hyra lämpliga verktyg därifrån också för en rimlig slant.

Läs mer om markarbeten i Stockholm hos markarbetenstockholm.nu