Dags att se över ventilationen i din bostad i Stockholm? Det finns all anledning att titta närmare på den frågan. Bor du i en villa med självdrag så är du också beroende av vädret för att få en tillfredsställande och god ventilation i Stockholm.

En villa med självdrag innebär också att du inte alls tar tillvara på den energirika och varma luften som finns inomhus. Den går till spillo – och du eldar för kråkorna. En eld som du dessutom bränner dina egna pengar i. Med rätt ventilation i Stockholm och med ett modernt FTX-system så kan du både ha kvar kakan och äta den.

Fördelar med modern ventilation i Stockholm

Ett FTX-system är en typ av ventilation för till- och frånluft som dessutom har en avancerad värmeåtervinning i sig. Detta leder till att du som villaägare dels alltid har tillgång till frisk, fräsch och cirkulerande luft – och att du också kapar de höga toppar som finns för energi. Det senare är givetvis en viktig faktor sett till dagens höga energipriser.

Ventilation idag är en viktig fråga, men det handlar tyvärr också om en fråga som dels hamnar i skymundan av andra investeringar – och som tyvärr också är väldigt bortglömd.

Rätt ventilation ger bättre hälsa

Hur ser luften ut egentligen? Nyckelfrågan då det kommer till ventilation är att man hela tiden får frisk och cirkulerande luft att andas. Om så inte är fallet så kommer man att tappa i koncentration, man kan lätt få huvudvärk och man exponeras för en massa gifter, föroreningar och partiklar som finns i utomhusluften.

Dessutom kan sämre ventilation också påverka husets bärighet och konstruktion – utöver att exempelvis fukt- och mögelskador kan synas på olika ytskikt. Det handlar om en investering i varje led. Hur ser ventilationen i din villa ut? Kontakta ett företag för en undersökning redan idag!