Vilken byggfirma i Stockholm ska man egentligen välja? Som privatperson så gör man ett bra val bara genom att inse sina egna begränsningar då det kommer till renoveringsprojekt. Att fundera på att anlita en byggfirma i Stockholm är således ett riktigt bra första steg att ta. Det andra steget däremot, det är lite svårare. Hur väljer man rätt byggfirma? 

Vi ska här nedan presentera några tips och råd kring detta. Behövs det? Ja, tyvärr. Man kan nämligen se att det finns ganska många oseriösa aktörer på marknaden. Något som bevisas av att antalet konflikter mellan utförare och beställare hela tiden ökar. I många fall så handlar dessa tvister om att det de facto har utförts ett arbete som inte alls når den verkshöjd man har rätt att förvänta sig och som man betalat för. Vill man tala klarspråk: det handlar om fuskjobb. 

Därför är det också på sin plats att vi går igenom de tips vi har kring att hitta rätt byggfirma i Stockholm. Dessa ser ut enligt följande: 

  • Behörighet, certifikat och yrkesbevis. Det kan vara pinsamt, men det handlar om frågor som måste ställas. Se alltid till att du får se detta innan du skriver på. I synnerhet om det handlar om exempelvis totalentreprenad och ett större projekt. Tyvärr är det inte ovanligt att se att underleverantörer använder sig av arbetskraft som saknar utbildning. Välj ett byggföretag som har kapacitet att själva ta sig an ett projekt – utan en massa mellanhänder. 
  • Referenser. Var har man arbetat tidigare – och hur nöjda kunder har man? Referenser är idag väldigt viktiga – både för dig och för ett seriöst byggföretag i Stockholm. En nöjd kund är ett bevis på att man utfört ett arbete på ett fackmannamässigt sätt, till rätt pris och inom överenskommen tid. Finns inga referenser för dig att ringa? Det säger en del, enligt oss. 
  • Avtal. Ta gärna hjälp med att upprätta ett avtal som stipulerar vad som gäller – och se till att du fullt ut förstår vad som står i detta. Gällande exempelvis betalning så ska den ske då jobbet är slutfört och projektet är besiktigat. Betala aldrig i förskott!