En tumregel som man luta sig mot då det kommer till kontrollansvarig och där dennes tjänster måste anlitas är att där bygglov krävs – där krävs också en kontrollansvarig. Det vill säga; vid mindre projekt som inte kräver ett bygglov eller en anmälan till byggnadsnämnden så brukar man säga att en byggherre på egen hand kan ta ansvar för projektet. Ska man exempelvis göra mindre ändringar på en enplansvilla i Stockholm och kanske byta fönster eller annat så krävs det heller ingen kontrollansvarig. Detsamma gäller om man ska måla om eller genomföra ändringar som inte är alltför komplicerade.

Man kan således i stort sett använda sitt eget sunda förnuft samt det vi nämnde ovan – bygglov och anmälan till Byggnadsnämnden – då det kommer till frågan om man behöver en kontrollansvarig eller inte som byggherre. Ett större projekt där du exempelvis ska bygga ett hus på en nyköpt tomt i Stockholm kommer också att kräva en kontrollansvarig.

Vad gör då en sådan och varför är det nödvändigt att man anlitar en kontrollansvarig vid en liknande byggnation? Jo, av den enkla anledningen att en kontrollansvarig ser till att vedertagna lagar och regler följs till punkt och pricka – han ser, helt enkelt, till att huset du bygger blir så bra och säkert som möjligt och att det står sig genom en längre tid.

Det är också ur det perspektivet man ska se en kontrollansvarig. Det är tack vare dennes kontrollplan som projekt slutförs enligt konstens alla regler och det är också dennes uppgift att se till att den kontrollplan han satt upp också följs. Detta sker genom besiktningar och genom dokumenterade kontroller.

Du som byggherre behöver således inte se den person du anlitat som kontrollansvarig som en utgift – du ska se honom som en vän och som en förlängd arm som säkerställer kvaliteten på ditt framtida hus i Stockholm.

Erfarenhet viktig för en kontrollansvarig i Stockholm

Det som du däremot ska göra är att välja en kontrollansvarig i Stockholm och detta val anser vi främst ska baseras på två kriterier och dessa enligt följande: Erfarenhet och trivsel. En erfaren kontrollansvarig är att föredra i nästan alla lägen och här menar vi att denne gärna ska ha rutin från att själv ha jobbat inom byggbranschen innan han blev certifierad som kontrollansvarig. Nummer två – trivsel – innebär att du som byggherre kommer att ha en löpande och regelbunden kontakt genom hela byggnationen av huset i Stockholm och att det därför är viktigt att ni två trivs ihop. Personkemi är således en viktig ingrediens då du ska välja kontrollansvarig.

Vidare så kan vi nämna att den person du väljer som kontrollansvarig även måste vara obunden och att du inte får vara släkt med honom. Det vill säga – även om din bror skulle vara certifierad så får du inte välja honom utan måste hitta en annan certifierad kontrollansvarig för ditt husbygge i Stockholm.